கேள்வி

இன்று நீங்கள் படித்த கன்னத்தில் அறையும் செய்தி எது?

என் பதில்

மனிதர்கள் பிற உயிரினங்களை புரிந்து வைத்துள்ள நிலை இதுதான்.

குருவி முகம் பார்க்க ஆசைப்பட்டு இந்த நிலைக்கண்ணாடியில் அமர்ந்து சென்றதாக இந்த செய்தி இருக்கிறது. ஆனால் உண்மையில் விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் கண்ணாடி பார்க்கும் திறனெல்லாம் கிடையாது.

அந்தக் குருவி மிகவும் தாகத்துடன் அலைந்து கொண்டிருக்க, கண்ணாடியில் வானத்தின் பிம்பத்தைப் பார்த்து தண்ணீர் என நினைத்து அதனை குடிக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

எனக்கு இந்த செய்தி கன்னத்தில் அறைவது போல இருந்தது.

அன்பார்ந்த கோரிக்கை: உங்கள் வீட்டு மாடம், மொட்டை மாடி, வாசலில் சிறு தொட்டியில் தண்ணீர் நிரப்பி வைக்கவும்.

மும்பையில் 3000 மரஙகளை வெட்டி மெட்ரோ பெட்டி பட்டறை அமைக்கும் பணிக்கு தடை விதிக்க உங்கள் ஆதரவை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions