கேள்வி

உங்களாலே 5 நிமிடங்களில் குளிக்கமுடியுமா …தண்ணீர் செலவு எவ்வளவு ?

என் பதில்

ஒரு நாளுக்கு 2 வேளை குளிக்கிறேன், காலை தலை நனைய ஒரு முறை, மாலை உடம்புக்கு ஒரு முறை. இரண்டுமே மிகச்சரியாக இரண்டு நிமிடஙகளில் முடிப்பேன்(கேசியோ வாட்டர் புரூப் கடிகாரம் உதவியுடன்) இரண்டு நிமிடஙகளில் வாளி வைத்து அளந்து பார்த்ததில் அரை பக்கெட் நீர் என் ஒரு குளியலுக்கு செலவாகிறது. சோப், ஷாம்பூ போன்ற நுரைக்கும் வஸ்துக்களை உபயோகிப்பதில்லை, உடல்நலம், நேரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அக்கறையுடன்! சுரைக்காய் கூடு அழுக்கு தேய்க்க, அரைத்த சீயக்காய் பொடி தலைக்கு அதுவும் எப்பவாச்சும்! ஒரு போதும் தண்ணீரை திறந்து விட்டுக்கொண்டே அழுக்கு தேய்த்ததோ சீயக்காய் போட்டதோ இல்லை… அணைத்து விட்டு தான் உபயோகிப்பேன்! தண்ணீர் பஞ்சம் என்றில்லை, செழிப்பாக இருந்த காலத்திலும் இப்படித்தான்!

அந்தக்காலத்தில் தண்ணீருக்கு உழைக்க வேண்டும், கிணற்றில் இருந்தோ, அடி பம்பில் இருந்தோ, எங்கோ இருக்கும் குழாயடில் இருந்தோ எடுத்து வந்து பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை. இன்று, சுட்சை போட்டால் தண்ணி கீழே இருந்து மேலே போகிறது, நல்லியை திருப்பினால் மேலிருந்து கீழே வருகிறது, இந்த நிலையில் தண்ணீர் அருமை எப்படி மனதுக்கு உரைக்கும்?

இந்த கேள்விக்கு நன்றி உடையவனாகிறேன், எல்லாரும் நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்துவோமாக! முக்கியமாக அடுத்த தலைமுறைக்கு நீரின் அருமையை குறைவற கடத்துவோமாக!

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions