கேள்வி

உங்கள் அழகையும் ஆரோக்கியத்தையும் பேணுவதற்கு நீங்கள் அன்றாடம் செய்யும் ஒரு செயல் அது?

என் பதில்

தினமும் இரு முறை குளிர் நீரில் குளிக்கிறேன்.

இது தவிர வியர்வை சிந்துகிறேன் ( பேட்மிண்டன் விளையாடி)

அடிக்கடி நடக்கிறேன். லேசாகவே உண்கிறேன். தியானம் செய்கிறேன்.

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions