கேள்வி

எனக்கு எந்த வகையான freelancing அதிக வருமானத்தை ஈட்டுத் தரக்கூடியது?

என் பதில்

Freelancing என்பது பணம் காய்க்கும் துறை அல்ல. உங்களுக்கு எந்தத் துறையில் ஆர்வமும், உழைப்பும் அபரிமிதமாக இருக்கிறதோ அந்த துறையில் இருக்கும் வெற்றிடத்தை உங்களால் தனிப்பட்ட முறையில் நீக்க முடியுமானால் freelancing கடையை நீங்கள் அங்கே விரிக்கலாம். ஆரம்பத்தில் உங்களை கண்டு கொள்ள மாட்டார்கள். முதல் client கிடைக்க கொஞ்சம் காலம் ஆகலாம், அவர்களிடம் பணத்தை எதிர்பார்க்காமல் சேவைத் தரத்தை முழுமையாக அளித்தால் பணமும் கிடைக்கும், பெயரும் கிடைக்கும. வருமானம் உங்கள் நோக்கமாக இருக்கும் வரையில் எந்தத் துறையிலும் சாதிக்கமுடியாது. வருமானம் என்பது byproduct தான். உங்கள் சேவை தான் முக்கிய தயாரிப்பு, அதை எப்படி அதிகரிப்பது என சிந்திக்கலாம்.

இணையம், கிட்டத்தட்ட எல்லாத் துறைகளிலுமே freelancing சாத்தியமாக்கிவிட்டது.

சாதிக்க வாழ்த்துகளும், கேள்விக்கு நன்றிகளும்.

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions