கேள்வி

ஒரு புத்தகத்தை கணினி திரையில் படிப்பதை விட கையில் வைத்து படிக்கும் அனுபவம் நன்றாக உள்ளதே, ஏன்?

என் பதில்

காதலியை Skype வீடியோ அழைப்பில் பார்ப்பதற்கும், ஏகாந்தமான மாலைப்பொழுதில் மடியில் வைத்துக் கொஞ்சிப் பேசிக் களித்திருப்பதற்குமான வித்தியாசம் அது!

பி.கு . முரட்டு சிங்கிள் மற்றும் பிரம்மச்சாரிகள், முதியோர்கள் இந்த பதிலை படிக்கும் போது காதலி என்பதை குழந்தை என மாற்றிப் படித்துக்கொள்ளவும்!

அறிவியல் பூர்வமான பதில் இல்லைதான், மன்னிக்க!

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions