கேள்வி

தமிழில் வானியல் புத்தகம் உள்ளதா?

என் பதில்

இந்த ஆண்டு அமேசான் pen to publish போட்டியில் இணைநதுள்ள “எங்கள் கனா” புத்தகம் உங்கள் தாகம் தீர்க்கும் என நம்புகிறேன். இதனை எழுதியவர் என் நண்பர் அரிகரசுதன் தங்கவேலு.

Engal Kanaa (Tamil Edition) eBook: Hariharasuthan Thangavelu: Amazon.in: Kindle Store

புத்தகத்தை படித்துவிட்டு உங்கள் மேலான கருத்துக்களையும் நட்சத்திர மதிப்பீட்டையும் அளிக்கவும்!

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions