கேள்வி

நிம்மதியாக இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

என் பதில்

வெற்றியும் தோல்வியும் இழப்பையும் லாபமும் பிரிவும் இணைவும் என எந்த விஷயமும் உங்களை பாதிக்காமல் இருக்க பழகுங்கள்.

எப்படி பழகுவது? ஒருவர் உங்களை திட்டிவிட்டார், அதுவும் காரணமேயன்றி. உடனே நீங்கள் பதிலுக்கு திட்டலாம், நிம்மதி 25% போச்சு. அடிக்கலாம் நிம்மதி 50% போச்சு. வாதம் செய்யலாம், 100% நிம்மதியும் போச்சு.

அமைதியாக இருக்கலாம், மனம் குமுறும், திட்டினால் தான் ஆத்திரம் அடங்கும் என தோன்றும், ஆனால் பல்கலைக் கடித்துக் கொண்டு அமைதியாக இருக்கவும். வேறு உபயோகமான விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தவும். 1, 2, 3 என நாட்கள் செல்லும். மனம் அமைதியுறும், இடைவெளியில் நிகழ்ந்த பல நிகழ்வுகள்ஆத்திரம் எனும் உணர்ச்சியை நீர்த்துப் போக செய்திருக்கும். அந்த நபரே உங்களிடம் வந்து மன்னிப்பு கேட்கவோ, சகஜமாகப் பழகவோ செய்வார்.

இதே போலவே மகிழ்ச்சியான தருணங்களையும் கையாளுங்கள். அமைதியாக இன்பத்தை நுகருங்கள். பின் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகருங்கள்.

21 நாட்கள் இப்படி மனதை கடிவாளம் போடுங்கள். நிம்மதி உங்கள் சாய்ஸ் என்று சும்மாவா பேர் வைத்தார் முத்துராமன்?

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions