கேள்வி

நீங்கள் படித்த சிறந்த தமிழ் புத்தகத்தை பற்றி இங்கு மதிப்புரை அளிக்க முடியுமா?

என் பதில்

மதிப்புரை அளிக்கும் அளவுக்கு பெரிய ஆள் கிடையாது, ஆனா நிறைய படிப்பேன்.

என் வாழ்க்கையை மாற்றிய புத்தகஙகளின் தொகுப்பை அளிக்கிறேன்,

  1. அக்னிச் சிறகுகள் – 14 வயதில் படித்தது.
  2. அர்த்தமுள்ள இந்துமதம் – 22 வயதில்
  3. உடையார் – 26 வயதில் (இதை மறுபடியும் முதல் பாகத்தில் இருந்து படிக்க ஆரம்பித்துள்ளேன். )
  4. எண்ணற்ற காமிக்ஸ் புத்தகங்கள்
0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions