கேள்வி

பிசினஸ் டு பிசினஸ் (B2B) இற்கும் பிசினஸ் டு கன்சியூமர் (B2C) இடையிலுள்ள வேறுபாடு என்ன?

என் பதில்

முன்னது ஒரு நிறுவனம் மற்ற தொழில் நிறுவனஙகளுக்காகவே பிரத்தியேகமான தயாரிப்புகளையோ சேவைகளையோ அளிப்பது.

உதாரணமாக மார்கெட்டிங் நிறுவனம், மனிதவள மேலாண்மை நிறுவனம், உற்பத்தி உதிரி பாகஙகள் தொழிற்சாலை ஆகியன. இவை தனி மனிதர்களிடம் வியாபாரம் செய்யாது பிற நிறுவனஙகளுடன் மட்டுமே வர்த்தகம் மேற்கொள்ளும்.

பின்னது தனி மக்களுக்கான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை அளிப்பது. சிம் கார்டு, பிஸ்கெட், நகைக்கடை, மளிகைக்கடை, துணிக்கடை என மக்களிடம் நேரடியாக வர்த்தகம் செய்யும் எல்லா தொழிலுமே இந்த வகையில் சேரும்.

சில சமயஙகளில் ஒரே தொழில் நிறுவனம் இந்த இரண்டு வகையிலுமே இயஙகும். ஒரே தயாரிப்பை சில்லறையாக மக்களிடமும் மொத்தமாக நிறுவனஙகளுக்கும் விற்கலாம். உதாரணமாக, வாகம உதிரி பாகஙகள் தயாரிக்கும் நிறுவனம்.

நன்றி.

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions