கேள்வி

புதியதாக வாங்கும் கைபேசிகளை பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு 8 மணி நேரம் சார்ஜ் செய்ய வேண்டும் எனக் கூறுவது ஏன்?

என் பதில்

பழைய மாடல் போன்களில் பயன்படுத்திய லித்தியம் பேட்டரிகளால் ஏற்பட்ட வழக்கம் அது.

லித்தியம் பேட்டரிகள் உபயோகப்படுத்தாமல் தொடர்ந்து சில காலம் பேக்கிங்கில் இருப்பதால் அவை தனது செறிவை இழந்திருக்கும். தொடர்ந்து 8 மணி நேரம் சார்ஜ் செய்து பயன்படுத்துவது அதனை செறிவூட்டும்.

லித்தியம் பாலிமர் வகையில் இந்த பிரச்சினை இல்லை. தற்போதைய செல்போன்களில் பெரும்பான்மை இந்த வகை தான். ஆனால் செல்போன் கடை மக்களுக்கு பழைய வழக்கம் டி என் ஏ வில் பதிந்து விட்டது.

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions