கேள்வி

மலரும் நினைவுகள் அவசியம் தானா ..வாழும் வாழ்க்கை முழுமையாகவும் , தீவீரமாகவும் இருந்தால் திரும்பி பார்க்க வேண்டுமா என்ன ?

என் பதில்

ஆனால் வாழ்க்கை அப்படி இருப்பதில்லையே! அவ்வப்போது சில வெற்றிடஙகள் உருவாகி பின்னோக்கி நம் சிந்தனைகள் செல்வது இயற்கைதானே? நண்பனின் பிரிவு, மகளின் திருமணம், முதியோர் மறைவு, மனைவியின் பிரிவு இப்படி எல்லாம் நடந்து விடுவதால் அந்த வெற்றிடஙகளை மலரும் நினைவுகள் கொண்டு நிரப்ப வேண்டி உள்ளது!

0

இந்த இடுகையை கோராவில் காண்க

தமிழ் கோரா இணையதளத்தில் என்னுடன் இணைந்திடுங்கள்!

Ready for the Leap?

Now rev-up your creative engines and wait for my E-mail! I will get in touch with you as soon as humanly possible!

WhatsApp me if you have any questions